Connect

Få dine apps til at tale og udveksle data med hinanden

Hændelse

Modtager en mail med en vedhæftet fil

Handling

Gem vedhæftede til i DropBox

Integrate

Integrate - synkronisere data mellem dine applikations

Kundeservice og økonomi har altid al information om kunderne og kan træffe beslutninger baseret på dette samt med category tags

Automate

Byg og automatisere komplekse arbejdsgange / processer på tværs af dine systemer.

Kunden oprettes i CRM systemet

Kunden tilføjes "Ny kunde" mailingliste

Salg vinder en ny kunde

Kunden oprettes i fakturerings systemet

Kunden oprettes i produktions systemet

Ordre oprettes på kunden

Cases

Sådan er processen

analyser

Vi ser på din forretnings enkeltdele (og processer, der understøtter dem) - så viser det store billede sig.

byg

Vi skaber og konfigurerer forbindelsen mellem de nye og de gamle systemer.

udrul

Vi tester ud fra den givne specifikation, at data flowet kører korrekt hvorefter vi sætter det i drift.

administrere

Vi hoster og overvåger integrationen og giver dig driftsbeskeder.

Kontakt os

Book en gratis konsultationstime, hvor vi taler om:
Din forretning, dine systemer og dit behov for integration.
Hvor ser du dine udfordringer med dette.
Få en kort skitse af, hvordan vi kan hjælpe.

Vi forbinder til...

Top